Contact

Please let me know if you have any upcoming events you would like posted or just want to chat!

You can reach Viet Voice by emailing me at [email protected].

One comment on “Contact
  1. Mai Nguyen Quyet Thang says:

    hello members the Viet voice
    minh có thể nói tiếng việt vì tiếng anh mình chưa good lam. Mình đang thực hiện kế hoạch đi du hoc bên bang minnesota.
    Minh tìm được trường winona university, minh đang mong muốn theo đuổi chuyên ngành finance. Với kinh nghiệm sinh sống và làm việc bên đó các bạn có thể giúp mình chia sẽ kinh nghiêm về các trương nao ở bang Minnesota tốt về chuyên nganh tài chính không và giá học phí vưa phải. Vì tiền đi học là do mình dành dụm từ đi lam nên ko co nhiêu

    Mong cac bạn giúp đỡ mình nha. THank cả nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>